Billboardy

Voľná plocha

TN97

volná plocha
Lokalita: 
Trenčín
Popis: stará cesta do NMnV, smer NMnV – ľavá strana tesne pred výjazdem z Trenčína a výjazdom na dialnicu
Voľná plocha

TN98

volná plocha
Lokalita: 
Trenčín
Popis: stará cesta do NMnV, smer NMnV – ľavá strana tesne pred výjazdom z Trenčína a výjazdom na dialnicu,bližší k ceste
Voľná plocha

TN102

volná plocha
Lokalita: 
Trenčín
Popis: stará cesta do NMnV smer NMnV – pravá strana cca 300 m od výjazdu z TN
Voľná plocha

TN35

volná plocha
Lokalita: 
Trenčín
Popis: Stará cesta z NMnV, smer TN – ľavá strana cca 300 metrov pred vjazdom do TN,druhý od cesty
Voľná plocha

TN51

volná plocha
Lokalita: 
Trenčín
Popis: Stará cesta z NMnV, smer TN – ľavá strana cca 300 metrov pred vjazdom do TN,bližší k ceste
Voľná plocha

TN62

volná plocha
Lokalita: 
Trenčín
Popis: stará cesta z NMnV, smer TN – pravá strana tesne pred predajňou Merkury Market a dialnyčným nadjazdom, ďalej od cesty
Voľná plocha

TN61

volná plocha
Lokalita: 
Trenčín
Popis: stará cesta z NMnV, smer TN – pravá strana tesne pred predajňou Merkury Market,bližšie k ceste
Voľná plocha

TN68

volná plocha
Lokalita: 
Trenčín
Popis: stará cesta do NMnV smer NMnV – ľavá strana pri obci Melčice
Obsadená plocha

TN96

obsadená plocha
Lokalita: 
Trenčín
Popis: Stará cesta z NMnV, smer TN – pravá strana cca 400 metrov pred vjazdom do TN
Voľná plocha

TN103

volná plocha od 1.2.2013
Lokalita: 
Trenčín
Popis: Opatová nad Váhom smer Trenčín – ľavá strana,bližšie k ceste

Stránky